เว็บไซต์ คริสตจักรเลิศพระคุณ

เว็บไซต์ คริสตจักรเลิศพระคุณ

เว็บไซต์ คริสตจักรเลิศพระคุณ

เปิดตัวเป็นทางการกับเว็บไซต์ของ คริสตจักรเลิศพระคุณ www.excellentgracechurch.com หลังจาทกี่เราใช้บริการบล๊อคจาก WordPress มานาน สามารถดูข่าวสารต่างๆจากคริสตจกัรได้จากเว็บไซต์ครับ

Advertisements

คนงานที่พระเจ้าพอพระทัย

ประจำวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2013
เทศนาโดย : อ. โอฬาร ศักดิ์เจริญพันธ์
คริสคจักรเลิศพระคุณ (Excellent Grace Church)
     มัทธิว [20:1-16] “ด้วยแผ่นดินสวรรค์อุปมาเหมือน เจ้าของสวนคนหนึ่ง ออกไปจ้างคนทำงานในสวนองุ่นของตนแต่เวลาเช้าตรู่ ครั้นตกลงกับลูกจ้างวันละเดนาริอันแล้ว จึงใช้ให้ไปทำงานในสวนองุ่น พอเวลาประมาณสามโมงเช้า เจ้าของสวนก็ออกไปอีก เห็นคนอื่นยืนอยู่เปล่าๆกลางตลาด จึงพูดกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงไปทำงานในสวนองุ่นด้วยเถิด เราจะให้ค่าจ้างแก่พวกท่านตามสมควร” แล้วเขาก็พากันไป พอเวลาเที่ยงวัน และเวลาบ่ายสามโมง เจ้าของสวนก็ออกไปอีก ทำเหมือนก่อน ประมาณบ่ายห้าโมงก็ออกไปอีกครั้งหนึ่ง พบอีกพวกหนึ่งยืนอยู่จึงพูดกับเขาว่า “พวกท่านยืนอยู่ที่นี่เปล่าๆวันยังค่ำทำไม” เขาตอบว่า “เพราะไม่มีใครจ้างพวกข้าพเจ้า” เจ้าของสวนบอกว่า “ท่านทั้งหลาย จงไปทำงานในสวนองุ่นด้วยเถิด” ครั้นถึงเวลาพลบค่ำเจ้าของสวนจึงสั่งเจ้าพนักงานว่า “จงเรียกคนทำงานมา และให้ค่าจ้างแก่เขา ตั้งแต่คนมาทำงานสุดท้าย จนถึงคนที่มาแรก” คนที่มาทำงานเวลาประมาณบ่ายห้าโมงนั้น ได้ค่าจ้างคนละหนึ่งเดนาริอัน ส่วนคนที่มาแรกนึกว่าเขาคงจะได้มากกว่านั้น แต่ก็ได้คนละหนึ่งเดนาริอันเหมือนกัน เมื่อเขารับเงินไปแล้วก็บ่นต่อว่าเจ้าของสวน ว่า “พวกที่มาสุดท้ายได้ทำงานชั่วโมงเดียว และท่านได้ให้ค่าจ้างแก่เขาเท่ากันกับ พวกเราที่ทำงานตรากตรำกลางแดดตลอดวัน” ฝ่ายเจ้าของสวนก็ตอบแก่คนหนึ่งในพวกนั้นว่า “สหายเอ๋ย เรามิได้โกงท่านเลย ท่านได้ตกลงกันแล้ววันละหนึ่งเดนาริอันมิใช่หรือ รับค่าจ้างของท่านไปเถิด เราพอใจจะให้คนที่มาทำงานหลังที่สุดนั้นเท่ากันกับท่าน เราจะใช้เงินทองของเราตามใจของเราเองไม่ได้หรือ ทำไมท่านอิจฉาเมื่อเห็นเราใจดี” อย่างนั้นแหละ คนที่เป็นคนสุดท้ายจะกลับเป็นคนต้นและคนที่เป็นคนต้นจะกลับเป็นคนสุดท้าย” อ่านเพิ่มเติม

พระคุณอันอัศจรรย์

ร่วมงานคริสต์มาส

ช่วงเวลาสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาคริสตจักรเลิศพระคุณของเราได้พบกับประสบการณ์ที่แสนจะวิเศษสุดหลายเรื่องด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งงาน “คริสต์มาสอัศจรรย์” พระเจ้าได้ทรงอวยพระพรเราอย่างมากมาย ทั้งเรื่องสถานที่ ความพร้อมในการจัดการ และได้รับความช่วยเหลือจากคริสตจักรแห่งการทรงสถิตสมุทรปราการ เรารู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้พระเจ้าได้ทรงเตรียมสิ่งดีเพื่อเราและชุมชนของเราอย่างแท้จริง นี่เป็นสัญญาณว่าพระเจ้าจะเป็นผู้นำพาชีวิตของเราไปสู่เป้าหมายของพระองค์ อ่านเพิ่มเติม

เริ่มต้นด้วยพระคุณ

แมลงปอ

  • คำเทศนาเรื่อง : เริ่มต้นด้วยพระคุณ
  • พระธรรม : 2 โครินธ์ บทที่ 5 ข้อ 17 เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น
  • เทศนาโดย : คุณโอฬาร ศักดิ์เจริญพันธ์
  • วันที่ : 29 ธันวาคม 2012

ชีวิตคริสเตียนนั้นเริ่มต้นมาจาก “พระคุณ” ของพระเจ้า คำกล่าวนี้คงไม่ผิด พระคุณคือการหยิบยื่นสิ่งที่ดีให้กับคนที่ไม่สมควรจะได้รับ เช่นเดียวกับมนุษย์คนบาปอย่างเรา ที่ไม่สมควรจะได้รับสิ่งดีใดๆจากพระเจ้า แต่พระเจ้าก็ยังคงประทานพระคุณนั้นแก่เรา น่าเสียดายที่คริสเตียนเป็นจำนวนมากเริ่มต้นชีวิตโดยพระคุณแต่กลับลงเอยด้วยธรรมบัญญัติ กลับไม่ได้ระลึกถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงทำให้เราแต่ไปมองสิ่งที่ตัวเองทำให้พระเจ้า คริสเตียนมากมายจึงขาดกำลังในการเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆ เพราะมนุษย์ลืมความจริงไปว่า เขาอ่อนแอ และไม่สามารถที่จะเอาชนะสิ่งใดได้เลย มนุษย์จำเป็นจะต้องรับเอาพระคุณพระเจ้าเพื่อจะสามารถเอาชนะทุกสิ่งได้ เช่นเดียวกันกับสมัยเด็กๆที่เราเริ่มต้นเขียนอักษร ก.ไก่ เราอาจจะเขียนได้ไม่ถนัดนัก พระคุณเปรียบเสมือมือของพ่อแม่ที่จับมือและดินสอของเรา ช่วยเราเขียนจนเราสามารถเขียนได้อย่างคล่องแคล่ว พระเจ้าปรารถนาให้เรารับรู้ถึงความจริงนี้ ให้มนุษย์ได้ถ่อมใจและเห็นสภาพที่อ่อนแอของตัวเอง ซึ่งสภาพที่อ่อนแอนั้นเป็นเพราะความบาปที่เข้ามาแทรกแซงชีวิตของเรา อ่านเพิ่มเติม

คริสต์มาสอัศจรรย์

คริสต์มาสอัศจรรย์ คริสตจักรเลิศพระคุณ

ดาวดวงโตที่ประดับบนยอดสุดของต้นคริสต์มาสดูโดดเด่นระยิบระยับ ช่วยให้ช่วงเวลาแห่งคริสต์มาสดูสดใสสวยงาม ของประดับประดารอบต้นคริสต์มาสนั้น ทำให้เรามองเห็นความสุขที่รายล้อมอยู่รอบๆเทศกาลแห่งนี้ นี่คือเทศกาลแห่งความสุขที่แท้จริงของโลกนี้ ใครหลายคนอาจคิดว่าความสุขนั้นเกิดขึ้นจากการได้รับของขวัญมากมายในวันคริสต์มาส งานเลี้ยงรื่นเริงยินดี แต่สิ่งที่มากไปกว่านั้น ความยินดีที่แท้จริงนั้นได้เกิดจากความรักและความเสียสละของบุคคลผู้หนึ่ง ที่ยินดีมารับความทุกข์ทนนานาประการ เพื่อให้เราสามารถเฉลิมฉลองคริสต์มาสได้อย่างมีความสุข พระเยซูคริสต์ผู้ที่เรากำลังมาเฉลิมฉลองการประสูติของพระองค์นั้น มิใช่เพียงแค่ทารกน้อยที่บังเกิดในวันนี้เท่านั้น แต่นี่คือความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกนี้เคยมีมา ความรักของพระเจ้าที่มิใช่เป็นเพียงแค่คำพูดเท่านั้น แต่ความรักนั้นได้สำแดงออกเป็นพระเยซูคริสต์ผู้มาช่วยทุกคนบนโลกใบนี้

คริสตจักรเลิศพระคุณได้จัดงานคริสต์มาส ภายใต้หัวข้อที่ว่า “คริสต์มาสอัศจรรย์” ความอัศจรรย์แห่งคริสต์มาสเป็นเรื่องราวที่เล่าขานกันมากว่าสองพันปี มากกว่าตำนานหรือเรื่องราวใดๆ ในโลกนี้ ความอัศจรรย์นี้ยังคงตราตรึงในหัวใจของเราทุกคน ดังนั้นเราจึงอยากบอกเล่าถึงความอัศจรรย์แห่งคริสต์มาสนี้ ผ่านทางการจัดงานคริสต์มาสในวันที่ 22 และ 23 นี้ ขอเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ได้ค้นพบความอัศจรรย์แห่งคริสต์มาสที่จะเปลี่ยนทุกสิ่งในชีวิตของคุณ ตลอดไป..

** คำทักทายจากสูจิบัตรคริสตจักรเลิศพระคุณ ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2012

เยี่ยมเยียนพี่น้องที่คริสตจักรแห่งการทรงสถิต

คริสตจักรแห่งการทรงสถิต

วันนี้เราได้มีโอกาสไปแวะเวียนเยี่ยมพี่น้องที่ “คริสตจักรแห่งการทรงสถิต” เราได้เห็นการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากทีมงานและสมาชิก มีโอกาสได้หนุนน้ำใจ แบ่งปันพระพร ที่สำคัญเราได้เห็นถึงน้ำใจอันมากล้นที่คริสตจักรแห่งการทรงสถิตมีให้กับเรา และเราเชื่อว่าภาพความประทับใจในหมู่พี่น้องคริสเตียนนี้ยังคงมีให้เราได้ เห็นอย่างไม่ขาดสาย อ่านเพิ่มเติม

มองให้เห็น “คุณค่า”

https://lh6.googleusercontent.com/-mYOrqFl2Ihc/ULorUZieWSI/AAAAAAAAA04/ko6Szy8sLXY/s640/IMG_20121201_225908.jpg

“คุณค่า” จะมีค่าเมื่อคุณมองเห็นมัน … เป็นคำกล่าวของอาจารย์สอนศิลปะที่เคยสอนผม มันเป็นความจริงอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นผลงานศิลปะ หรือมนุษย์เราเองก็ตาม ถ้าเรามองไม่เห็นคุณค่าในตัวมัน สิ่งนั้นก็จะไม่มีค่าใดๆเลยในสายตาเรา การที่เราจะแสดงออกซึ่งความรักให้กับคนหนึ่งคนใดได้นั้น ต้องเริ่มต้นจากการได้เห็นคุณค่าในตัวคนนั้นซะก่อน พระเจ้ามิได้เพียงสอนคริสเตียนให้รู้จักคุณค่าของคนเท่านั้น แต่สอนให้เราเป็นผู้ที่เริ่มต้นจะมองคนนั้นอย่างเห็นคุณค่า พระเจ้าทรงเป็นผู้ริเริ่มที่จะมองเห็นเราอย่างมีคุณค่าแม้ว่าจะไม่มีใครมองเห็นเลยก็ตาม สิ่งนี้คือพระคุณที่ได้ทรงมอบให้แก่เรา ไม่แปลกถ้าคุณจะเห็นคริสเตียนแสดงออกถึงความรักแม้ใครคนนั้นจะไม่น่ารักก็ตาม นั่นเพราะเราได้เห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นเช่น

เนื่องในวันพ่อแห่งชาติปีนี้ คริสตจักรเลิศพระคุณ เราเห็นคุณค่าของผู้เป็น “พ่อ” สำหรับเราแล้วนั้นคำว่าพ่อเป็นคำที่วิเศษ คำว่าพ่อไม่ได้เป็นเพียงแค่คำที่กำหนดสถานะชายคนหนึ่งเท่านั้น แต่มันหมายถึงการเสียสละหลายสิ่งหลายอย่าง เพื่อปกป้อง ดูแล ผู้เป็นลูกที่รัก พ่อเป็นผู้เริ่มต้นมอบความรักให้แก่ลูก จึงไม่แปลกที่เราจะบอกว่าคำว่า “พ่อ” มีคุณค่าสำหรับเราทุกคน พ่อได้เห็นคุณค่าของลูกแม้บางครั้งลูกจะมองไม่เห็นก็ตาม สิ่งนี้สะท้อนให้ถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อลูกๆอย่างเราทุกคน คริสตจักรเลิศพระคุณจึงได้ร่วมใจกันระลึกถึงความสำคัญของพ่อ และให้ชื่อของงานในวันนี้ “พ่อผู้เลิศ” เพราะท่านดีเลิศจริงๆ

ความรักมีจุดเริ่มต้น ผู้ที่เริ่มต้นที่จะรักใครซักคน จึงเป็นสิ่งที่น่ายกย่อง วันนี้จึงเป็นวันพิเศษที่เราได้ระลึกถึงพระคุณของ “พ่อ” และเทิดทูนพระเจ้าผู้ทรงเป็นดัง “พระบิดา” ของเรา

* คำทักทายสมาชิกจากสูจิบัตรคริสตจักรเลิศพระคุณ ประจำวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2012