สู่เสรีภาพ

ภาพของนกที่โบยบินคงทำให้เรานึกถึงความอิสระ เสรีภาพ ที่ได้โลดแล่นอยู่บนพื้นแผ่นดิน ความปรารถนาแห่งการปลดปล่อยนี้เป็นความปรารถนาพื้นฐานของมนุษย์เราทุกคน การปลดปล่อยที่แท้จริงจะนำมาซึ่งอิสระเสรีภาพ การบินอยู่บนที่สูงทำให้เราเข้าใจวิถีของสิ่งที่อยู่เบื้องล่าง ทำให้เราชัดเจนในการมอง และการโบยบินไปยังเบื้องหน้า

พระเยซูคริสต์เป็นเสรีภาพที่แท้จริง พระองค์ได้นำวิถีแห่งการปลดปล่อยมายังชีวิตของเราทุกคน พระองค์กำลังสอนให้เราบิน คือการอยู่เหนือกฏเกณฑ์และบัญญัติทั้งสิ้น เพื่อให้เรามองอย่างเข้าใจ เพื่อเราจะสามารถไปข้างหน้าได้อย่างดี การบินเป็นความอัศจรรย์ที่เกินกว่ามนุษย์จะเข้าใจได้ แต่เชื่อเถอะว่าเราทุกคนอยาก “บิน” แต่ก่อนที่เราจะบินได้นั้นเราต้องตัดสิ่งที่ถ่วงรั้งชีวิตของเราออกก่อน เพื่อให้เราสามารถล่องลอยได้ พระเยซูคริสต์ได้ยื่นข้อเสนอในการจัดการกับสิ่งที่ถ่วงรั้งชีวิตของเรา ด้วยการเป็นผลแรกของความ “ชอบธรรม” เพื่อนำเสรีภาพแห่งการปลดปล่อยมาถึงเรา

คริสตจักรมหาทรัพย์ได้ตั้งมั่นอยู่บนเสรีภาพที่พระเยซูคริสต์ได้มอบเอาไว้ เพื่อเราจะได้รับการปลดปล่อย มีสายตาที่กว้างไกล อยู่เหนือสิ่งที่ถ่วงรั้งชีวิตของเรา คริสตจักรนี้จะเต็มเปี่ยมไปด้วยเสรีภาพดังที่พระคัมภีร์ได้สอนเราไว้ จึงอยากหนุนใจพี่น้องที่รักทุกท่าน ให้ตั้งมั่นอยู่บนความจริง เพื่อความจริง(สัจจะ) จะปลดปล่อยเราทั้งหลายให้เป็นไท เพื่อจะได้เสรีภาพที่แท้จริงอย่างที่พระเยซูคริสต์ปรารถนาให้เราได้รับ เราเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงนำการปลดปล่อยอันยิ่งใหญ่มาสู่ชีวิตของเราเพียงเราเข้าใจวิถีของพระองค์เท่านั้น

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ และพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ที่ไหน เสรีภาพก็มีอยู่ที่นั่น – 2 โครินธ์ บทที่ 3 ข้อ 17

คำกล่าวทักทายสมาชิกประจำวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2012 คริสตจักรมหาทรัพย์

Advertisements

One thought on “สู่เสรีภาพ

  1. Pingback: ฤดูกาลแห่งการเปลี่ยนแปลง | คริสตจักรมหาทรัพย์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s