คลังเก็บป้ายกำกับ: คำเทศนา

ผูกพันกันด้วยความรัก

ความรักเป็นสิ่งที่หล่อหลอมเราเข้าด้วยกัน เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน นี่เป็นน้ำพระทัยของพระเยซูคริสต์ที่ปรารถนาอยากให้เรานั้นมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างพี่น้อง คริสตจักรมหาทรัพย์ของเราจึงได้วางรากฐานของ “ความรัก” ให้เป็นเป็นสิ่งที่ให้ใจเรายึดมั่น พระเยซูคริสต์ได้เป็นผู้ริเริ่มความรักนี้ และเราทุกคนขอน้อมรับสิ่งนี้ไว้ในชีวิตของเรา เป็นพระคุณที่ให้กับเราเปล่าๆ และเราจะหยิบยื่นให้กับคนอื่นเปล่าๆด้วยเช่นกัน อ่านเพิ่มเติม

Advertisements

เปิดคริสตจักร

วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2012 เป็นวันแรกที่เราเปิดคริสตจักรมหาทรัพย์ ที่ตึก14 ชุมชนคอนโดมหาทรัพย์ บรรยากาศคริสตจักรตลอดทั้งวันเต็มไปด้วยความอบอุ่น มิตรภาพอันดี น้ำใสไมตรีที่มีต่อกันอย่างล้นเหลือ เราได้รับเกียรติจาก อ.วรพงศ์ มาเทศนาให้เราเป็นกัณฐ์แรกของการเปิดคริสตจักร แม้เราจะยังมีคนมาร่วมสามัคคีธรรมกับเราไม่มากนัก แต่พระเจ้าก็ทรงสถิตกับเราอย่าเต็มล้น เราเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความชื่นชมยินดีที่เต็มเปี่ยม อ่านเพิ่มเติม